PERCEPTION. ZMYSŁOWE DOŚWIADCZENIA

TEKST: AW, ZDJĘCIA: ANDREA FERRARA I DAVID LEON FIENE

BARCELONA 1.11.2018

SZTUKA WYDARZENIA

Podczas tegorocznych targów Barcelona Design Week na szczególną uwagę zasłużyła niezwykła wystawa Perception, której kuratorką była szwedzka projektantka Sanna Volker.

Motywem przewodnim wystawy były refleksje o tym, jak zmienił się odbiór i doświadczenia wynikające z odwiedzania wystaw projektowych i salonów wystawowych dzięki mediom społecznościowym i zakupom online.

Czy jesteśmy leniwi i rozpieszczani przez codzienne przeglądanie setek nowych produktów? Czy wciąż rozumiemy i doceniamy złożoność procesu projektowego i tworzenia produktu? A co z doświadczeniem na żywo, z interakcją człowieka z otoczeniem, dotykiem i czuciem obiektów, ich temperaturą, dźwiękiem szklanej powierzchni lub zapachem świeżo ściętego drewna? – to kwestie stawiane przez kuratorkę wystawy.

Prace 16 zaproszonych projektantów zgłębiały tematy doświadczania, zmysłów, procesu twórczego i oddziaływania obiektu na użytkownika.

Doznania potęgowała instalacja dźwiękowa Matiasa Bieniaszewskiego, który przekształcił tony wytwarzane przez obiekty w muzyczną symfonię. Zdolność rozumienia przedmiotów została tym sposobem zwielokrotniona, a odwiedzający mieli możliwość zaangażowania się w proces poznawczy tak fizycznie, jak i emocjonalnie.

Więcej na: www.sannavolker.com/perception