SYGNALIZATOR DOPASOWANY DO STAMBUŁU

MM18.7.2011

RZECZY

Rosyjskie Art Lebedev Studio zaprojektowało nowe sygnalizatory świetlne dla tureckiego Stambułu. To rewolucyjne rozwiązanie dla miasta, w którym funkcjonują dziesiątki tysięcy świateł i w większości szpecą okolicę. Z nowego projektu skorzystają wszyscy, zarówno piesi jak i kierowcy oraz… starówka, dla której powstaną sygnalizatory wykonane częściowo z forniru i zawierające oryginalną turecką ornamentykę.

System opracowany przez rosyjskie studio należy do "inteligentnych", reagujących na zmienne sytuacje komunikacyjne. Spełnia oczywiście swoje podstawowe funkcje, jak regulowanie miejskiego ruchu, otrzymał jednak dodatkowe walory: przede wszystkim odpowiada na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Sygnalizacja reaguje bowiem na zbliżanie się osoby w pobliże przejścia dla pieszych i taki komunikat trafia na wyświetlacz, by poinformować o tym innych uczestników ruchu - przede wszystkim kierowców. Temu służy odpowiednia ikona, która pojawia się na tablicy informacyjnej. Z kolei osoby niedowidzące i niewidome są informowane o wolnej i bezpiecznej drodze za pośrednictwem sygnałów dźwiękowych.

Oprócz swojej funkcjonalności nowe sygnalizatory zwracają uwagę swoją formą, bo ta przyjęła postać wykrzyknika. Dzięki temu w sposób symboliczny wzywa do wzmożonej uwagi zarówno kierowców, jak i pieszych. Nowe sygnalizatory nazywają się Isiklarius, opierają się na technologii Pholed (Phosphorescent Organic Light-Emitting Diode), wykorzystującej fosforyzujące, organiczne światło przy pomocy systemu LED. Poszczególne elementy sygnalizatorów są ruchome, można w zależności od potrzeb zmieniać długość ramienia oraz kierunek ustawienia tablicy świetlnej czy kąty nachylenia - dzięki temu można poprawiać widoczność oraz zapobiegać gromadzeniu się wody czy kurzu na wyświetlaczu.

Osłona i sygnalizator zostały jednak zaprojektowane jako całość, co ułatwia instalację, konserwację, magazynowanie i transport urządzenia. Wyprodukowano je z naturalnych surowców, m.in. forniru (te, które staną na starówce) lub plastiku (te staną w nowszej części miasta). Dodatkowo sygnalizatory przeznaczone do ustawienia między zabytkami, zostały wyposażone w szybki pokryte oryginalnym, tureckim ornamentem.

Rosyjskie Art Lebedev Studio zaprojektowało sygnalizatory dla firmy Isbak, zajmującej się systemem usług transportowych i na zamówienie władz miasta Stambuł.

Więcej: www.artlebedev.com

Sygnalizatory przeznaczone do ustawienia między zabytkami, zostały wyposażone w szybki pokryte oryginalnym, tureckim ornamentem. fot. Materiały prasowe

Nowe sygnalizatory nazywają się Isiklarius, opierają się na technologii Pholed, wykorzystującej fosforyzujące, organiczne światło przy pomocy systemu LED. fot. Materiały prasowe

Oprócz swojej funkcjonalności nowe sygnalizatory zwracają uwagę swoją formą, bo ta przyjęła postać wykrzyknika. fot. Materiały prasowe