?PIEWAM, TA?CZ?, PROJEKTUJ?. DIXON BAND

WOJCIECH TRZCIONKA

LONDYN 1.2.2014

DESIGN LUDZIE STYL ŻYCIA WYDARZENIA

Kilka lat temu znany rockman Lenny Kravitz zacz?? projektowa? meble dla Kartella, a teraz znany dizajner zamierza stworzy? kapel?. O kim mowa? O Brytyjczyku Tomie Dixonie, kt?ry kompletuje zesp?? z Bradfordem Shellhammerem, by?ym prezesem marki Fab. - My?leli?my o tym od roku - wspomnia? w jednym z wywiad?w. Zesp?? zadebiutuje podczas tygodnia designu w Mediolanie w kwietniu tego roku.

Bradford Shellhammer og?osi? za?o?enie zespo?u w trzy miesi?ce po opuszczeniu sklepu internetowego Fab, kt?rego by? za?o?ycielem (witryna dzia?a od czterech lat, ma 7,5 mln cz?onk?w w 20 krajach). W kapeli b?dzie wokalist?. Natomiast Dixon ma gra? na gitarze basowej. Nazwy zespo?u jeszcze nie og?oszono.

Tom Dixon to jeden z najbardziej wzi?tych wsp??czesnych projektant?w, regularnie wsp??pracuj?cy ze ?wiatowymi markami. Od lat jest zwi?zany z Londynem, cho? urodzi? si? w Tunezji.Bradford Shellhammer from Surface Magazine on Vimeo.In Conversation: Tom Dixon from PORT on Vimeo.

Tom Dixon. fot. Wojciech Trzcionka

Bradford Shellhammer. fot. ARC