MISTRZOWIE POLSKIEGO PLAKATU

MAC


ŁÓDŹ 26.10.2012

DESIGN LUDZIE STYL ŻYCIA SZTUKA WYDARZENIA

Wystawę polskich plakatów, powstałych w latach 1945-1989 można oglądać w łódzkiej klubokawiarni Owoce i Warzywa. Znalazły się na niej zarówno prace uznanych mistrzów, tworzących zjawisko "polskiej szkoły plakatu", jak i również druki informacyjne, reklamowe i propagandowe, które w przestrzeni publicznej pojawiały się w masowych ilościach.

Całą kolekcje, która jest prezentowana w łódzkiej klubokawiarni, tworzy 13 plakatów, wśród nich dzieła stworzone przez Huberta Hilschera i Waldemara Świerzego. Obaj panowie to ikony "polskiej szkoły". Prace Świerzego znajdują się w kolekcjach m.in. Stedelijk Museum w Amsterdamie, Kunstbiblothek w Berlinie, Ermitażu w Leningradzie, Institute of Contemporary Art w Londynie. Tymczasem w Łodzi są prezentowane trzy jego plakaty: do filmu "Powiększenie" Michelangelo Antonioniego z 1968 roku, plakat promujący Wystawę Plakatu Kubańskiego w Muzeum Plakatu w Wilanowie w 1971 roku oraz plakat umoralniający - "Alkohol stręczycielem chorób wenerycznych". Filmowych akcentów jest na wystawie więcej, można na niej zobaczyć m.in. znany plakat Eryka Lipińskiego (założyciela "Szpilek", inicjatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie i twórcy Muzeum Karykatury) do filmu "Dzień Szakala" z 1973 roku.
Swoje miejsce na ekspozycji zajmują prace Huberta Hilschera, nie tylko znanego w całej Europie twórcy plakatów, ale również projektanta książek i logotypów. Na ekspozycji znajdują się te najbardziej reprezentatywne dla jego twórczości, na których kształty emanują bardzo intensywnymi kolorami a sylwetki charakteryzuje pewna baśniowość.

Ponadto wystawę tworzą dziesiątki afiszy prezentowanych w witrynie i wewnątrz lokalu, oraz pokaźny zbiór sfotografowanych druków wyświetlanych z projektora. Wszystkie zaprezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, oddziału Zbiorów Specjalnych, sekcji Dokumentów Życia Społecznego.

Wystawę w Owocach i Warzywach (Łódź, ul. Traugutta 9) można oglądać do 31 października.

Więcej: www.owoceiwarzywa.com

Z lewej: Z. Pelczar - Nie bądź ponurakiem (1975). Z prawej: W. Świerzy - Powiększenie (1968). fot. Materiały prasowe

W. Świerzy - Alkohol stręczycielem chorób wenerycznych (1971). fot. Materiały prasowe

Ogłoszenie ZSB (1975). fot. Materiały prasowe