IKONY NA DW?CH K??KACH

MARCIN MOŃKA

HOLON 10.2.2014

DESIGN RZECZY STYL ŻYCIA

Ciekawe, dziwne, unikatowe, historyczne - Muzeum Designu w Holon (Izrael) prezentuje ekspozycj?, kt?ra fan?w rower?w mo?e przyprawi? o zawr?t g?owy. Jak cho?by niebywa?y model Pocket Bici, stworzony we W?oszech w 1963 roku.

Ten model produkowany przez mark? T&C, sk?adak ze skomplikowanym mechanizmem jest jednym z kilkudziesi?ciu znajduj?cych si? na wystawie. Wszystkie modele rower?w, kt?re trafi?y na wystaw? "Cyclepedia. Iconic Bicycle Design", podzielono na cztery kategorie: czasy, technologia, tre?? oraz wzornictwo. A? 43 z prezentowanych modeli pochodzi z prywatnej kolekcji austriackiego kolekcjonera Michaela Embachera, kt?ry na przestrzeni lat zgromadzi? prawie 300 egzemplarzy rower?w, kt?re cz?sto s? ju? tylko historycznymi ?ladami w rozwoju technologii. I cho? od dwustu lat rowery w?a?ciwie maj? tak? sam? struktur?: ram? i dwa ko?a, s? prywatnymi ?rodkami lokomocji i nap?dzamy je si?? w?asnych mi??ni, to jednak wci?? docieraj? do nas wyniki poszukiwa? sztab?w naukowc?w i konstruktor?w.

Wystawa w Holon przedstawia jednak i romantyczn? histori? tych jedno?lad?w, od XVI wieku a? po pewnie nieodleg?? przysz?o??. Znajdziemy wi?c klasyczne modele, rowery wyczynowe, sporo eksperyment?w. S?owem - w szczeg??ach prze?ledzimy rozw?j nie tylko technologii, ale te? ludzkich oczekiwa? wzgl?dem tego najdemokratyczniejszego ?rodka transportu. Dzia?aj?ce w czasie wystawy Laboratorium Przysz?o?ci pokazuje te?, jak rowery b?d? wygl?da? w przysz?o?ci.

Ekspozycja w Muzeum Designu w Holon potrwa do 22 marca.

Wi?cej: www.dmh.org.il

Składak Pocket Bici, stworzony we Włoszech w 1963 roku. fot. Wojciech Trzcionka

Ekspozycja rowerów w Muzeum Designu w Holon potrwa do 22 marca. fot. Wojciech Trzcionka

Niezwykły tandem, prawda? fot. Wojciech Trzcionka

Rowerek dla dzieci przypominający skuter Vespa. fot. Wojciech Trzcionka

Muzeum Designu w Holon zaprojektował Ron Arad. Otwarto je w 2010 roku. fot. Wojciech Trzcionka