HYPERLOCAL MARKET. TARG ON-LINE

EZ

LONDYN 8.1.2014

LUDZIE RZECZY STYL ŻYCIA

Ciasto od s?siad?w, bazylia z oddalonego o dwie przecznice ogr?dka, a cydr od ma?ego producenta z okolicy. Projekt o nazwie Hyperlocal Market powsta?, by wspiera? lokaln? sprzeda? ?ywno?ci poprzez u?atwienie kontaktu mi?dzy sprzedaj?cymi a kupuj?cymi.

Kayleigh Thompson, absolwentka Royal Academy of Art, zaprojektowa?a specjaln? aplikacj? na iPhone'a, wsp??pracuj?c? z wag? i ma?? drukark?. Dzi?ki temu prostemu zestawowi mo?na ?atwo rozprowadza? wyprodukowan? w pobli?u ?ywno??.

Wystarczy zwa?y? proponowany artyku?, wydrukowa? etykiet? z potrzebnymi informacjami i zamie?ci? og?oszenie ze zdj?ciem za pomoc? telefonu, a zarejestrowani w spo?eczno?ci odbiorcy wiedz?, gdzie i za ile mog? kupi? dany produkt.

Wi?cej: www.kayleighthompson.co.uk, www.hyperlocalmarket.com


Hyperlocal Market ułatwia kontakt między sprzedającymi a kupującymi. fot. Materiały prasowe

Aplikację wymyśliła Kayleigh Thompson, absolwentka Royal Academy of Art. fot. Materiały prasowe

Aplikacja współpracuje z wagą i małą drukarką. fot. Materiały prasowe