DOM I PRACOWNIA ARTYSTÓW Z OKNAMI JAK KADRY OBRAZÓW

TEKST: JUS, ZDJĘCIA: JAKUB CERTOWICZ

KRAKÓW 9.6.2019

ARCHITEKTURA MIEJSCA STYL ŻYCIA

Na sąsiadujących parcelach zamykających spokojną uliczkę w willowej dzielnicy Krakowa powstały dwa budynki dla pary artystów i ich dzieci: dom mieszkalny i pracownia. Otwierają się one bezpośrednio na małopolski krajobraz, ponad polami sąsiadującymi z tylną granicą działek.

Każdy z domów tworzy autonomiczną bryłę, wyróżniającą się zarówno geometrią jak i materialem elewacji. Niemniej sposób kształtowania ich formy, zarówno w jej rzeźbie jak i detalu sprawia iż tworzą wspólnie kompozycje przestrzenną, definiując jednoznacznie miejsce pomiędzy sobą jak i zakończenie biegu ulicy.

Widok na krajobraz - największy atut miejsca, w którym budynki powstały jest w sposób naturalny tematem wiodącym w organizacji jego wnętrz i elewacji. Główne pomieszczenia zostały zaprojektowane na pierwszej kondygnacji i są otwarte ku dużym tarasom. Natomiast każdy otwór okienny kadruje przez swoje drewniane ramy wycinek krajobrazu, umieszczając go we wnętrzach na wzór obrazów.

Budynek pracowni składa się z dwóch głównych obszarów funkcjonalnych - studia malarskiego na pietrze - korzystającego ze światła z dachowych świetlików oraz atelier filmowego w przyziemieniu, z intymną przestrzenią roboczą otwierającą się na półzagłębione patio oraz niewielka sala projekcyjna.

Projekt: Piotr Brzoza Architekten GmbH. Zespoł: Piotr Brzoza, Lukasz Wolenski. Więcej na: www.brzoza.ch