ARCHITEKTURA NIEPODLEGŁOŚCI W EUROPIE ŚRODKOWEJ

TEKST: ANNA RAKOCZY, ZDJĘCIA: MCK

KRAKÓW 6.1.2019

SZTUKA WYDARZENIA

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na wystawę „Architektura niepodległości w Europie Środkowej”. To wyjątkowa ekspozycja, przedstawiająca złożony proces budowy nowych państw po 1918 roku. Przygotowana została w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, jako część obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Multimedialna wystawa skierowana jest do odbiorców sztuki bez ograniczeń wiekowych, zarówno do miłośników i badaczy historii architektury czy sztuki użytkowej, jak również zainteresowanych przemianami kulturowymi i społecznymi początku XX wieku.

Twórcom zależało na ukazaniu wielopłaszczyznowości tematu poprzez prezentację archiwalnych projektów architektonicznych, fotografii z epoki, filmów, a także wizualizacji i modeli architektury projektowanej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Integralną część wystawy będą stanowiły również mapy, przedstawiające dynamicznie zmieniające się granice państw odzyskujących niepodległość.

Ekspozycję  można zwiedzać od 9 listopada 2018 r. do 10 lutego 2019 r. w galerii MCK, Rynek Główny 25.

Więcej na: www.mck.krakow.pl/