Twoja prenumerata rozpocznie się od aktualnego wydania „Design Alive” znajdującego się w danym momencie w sprzedaży – jeżeli chcesz ją zacząć od innego numeru, poinformuj nas o tym w uwagach. Jeżeli chcesz otrzymywać prenumeratę na inny adres niż wpisany w formularzu, podaj go nam w uwagach. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT są proszone o dołączenie w uwagach pełnych danych firmy wraz z adresem i numerem NIP.