Jeżeli chcesz otrzymać przesyłkę na inny adres niż wpisany w formularzu, podaj go nam w uwagach. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT są proszone o dołączenie w uwagach pełnych danych firmy wraz z adresem i numerem NIP.