Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu