Tryptyk z legendą świętego Stanisława Biskupa z Pławna