Henryk Stawicki


Kiszenie się we własnym sosie ogranicza myślenie i kreatywność

Nie kiśmy się

Gdynia | 29 października 2016

O styku designu i biznesu rozmawiamy z Henrykiem Stawickim.