Filharmonia im. Karłowicza


Szczecin. Miasto z warstw

Miasto z warstw

Szczecin | 26 grudnia 2014

Szczecin - przykład miasta–palimpsestu