Edukreacja. Spotkanie dzieci z designem, Konik trojański, Green Lullaby,