?WIAT?O Z JASKINI

MAR

PARYŻ 15.12.2013

DESIGN LUDZIE RZECZY

R??owa, ???ta, turkusowa czy bia?a jaskinia jako ?r?d?o ?wiat?a na naszym stole - to nie tylko ho?d z?o?ony tajemnym miejscom na ziemi. To tak?e intryguj?ca zabawa materia?em.

Lamp? The Cave stworzy? francuski projektant Benjamin Graindorge, absolwent absolwent ENSCI - Les Ateliers, kt?ry z mark? Moustache jest zwi?zany ju? od pewnego czasu.

Jeden z najnowszych jego projekt?w - The Cave - zawiera intryguj?ce kszta?ty, w swojej fakturze nawi?zuj?ce do tekstury terenu. Lampa powsta?a z corianu, jest dost?pna w kilku kolorach. Kosztuje ok. 180 euro.

Wi?cej: www.moustache.fr

The Cave - lampa powstała z corianu. fot. Materialy prasowe

Lampę The Cave stworzył francuski projektant Benjamin Graindorge. fot. Materiały prasowe