PRENUMERATA

Prenumeratę kwartalnika „Design Alive” można zamówić również w tradycyjny sposób wpłacając 90 zł (roczna, cztery numery) lub 170 zł (dwuletnia, osiem numerów) na konto wydawcy przelewem bankowym i wysyłając potwierdzenie dokonania wpłaty na adres prenumerata@designalive.pl.

Prenumerata rozpoczyna się od aktualnego wydania „DA” znajdującego się w danym momencie w sprzedaży. Prosimy pamiętać o wysłaniu nam dokładnego adresu, na który wydawca ma dostarczyć prenumeratę. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT są proszone o dołączenie pełnych danych firmy wraz z adresem i numerem NIP. Faktura w formie pdf zostanie odesłana mejlem.

Wpłat należy dokonywać na konto wydawcy:
Presso sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 238, 43-384 Jaworze
Bank Millennium 59116022020000000153175837

W tytule przelewu należy wpisać: Prenumerata, imię, nazwisko lub firma oraz numery zamawianych magazynów (jeżeli zamawiasz numery archiwalne, napisz które)