PRENUMERATA

Prenumeratę kwartalnika „Design Alive” można zamówić wpłacając 90 zł (roczna, cztery numery) lub 170 zł (dwuletnia, osiem numerów) na konto wydawcy przelewem bankowym i wysyłając potwierdzenie dokonania wpłaty na adres prenumerata@designalive.pl.

Numery archiwalne kosztują 20 zł (numery 2-20; uwaga, wydania nr 1 oraz „Design Alive – collector’s edition” są niedostępne).

Twoja prenumerata rozpocznie się od aktualnego wydania „Design Alive” znajdującego się w danym momencie w sprzedaży. Prosimy pamiętać o wpisaniu w treści mejla dokładnego adresu, na który wydawca ma wysyłać prenumeratę. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT są proszone o dołączenie pełnych danych firmy wraz z adresem i numerem NIP. Faktura w formie pdf zostanie odesłana mejlem.

Wpłat należy dokonywać na konto wydawcy:
Presso sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 238, 43-384 Jaworze
Bank Millennium 59116022020000000153175837

W tytule przelewu należy wpisać: Prenumerata, imię, nazwisko lub firma oraz numery zamawianych magazynów (jeżeli zamawiasz numery archiwalne, napisz które)