PRENUMERATA

Prenumeratę  „Design Alive” można zamówić poprzez sklep lub w tradycyjny sposób wpłacając 90 zł (cztery numery) lub 170 zł (osiem numerów) na konto wydawcy przelewem bankowym i wysyłając potwierdzenie dokonania wpłaty na adres prenumerata@designalive.pl.

Prenumerata rozpoczyna się od aktualnego wydania „DA” znajdującego się w danym momencie w sprzedaży (uwaga, prenumerata nie obejmuje wydania specjalnego „DA Home”, które można zamawiać oddzielnie poprzez sklep). Prosimy pamiętać o wysłaniu nam dokładnego adresu, na który wydawca ma dostarczyć prenumeratę. Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury VAT są proszone o dołączenie pełnych danych firmy wraz z adresem i numerem NIP. Faktura w formie pdf zostanie odesłana mejlem.

Wpłat należy dokonywać na konto wydawcy:
Presso sp. z o.o.
Rynek 10/6, 43-300 Bielsko-Biała
Bank Millennium 59116022020000000153175837
W tytule przelewu należy wpisać: Prenumerata, imię, nazwisko lub firma oraz numery zamawianych magazynów (jeżeli zamawiasz numery archiwalne, napisz które)