Audi R18 e-tron quattro. fot. Materiały prasowe

LASER WKRACZA NA DROGI

TWO

LE MANS 1.1.2014

DESIGN RZECZY STYL ŻYCIA

W roku 2014 samochody Audi wystawione do 24-godzinnego wy?cigu w Le Mans po raz pierwszy b?d? wyposa?one w ?wiat?a laserowe. - ?wiat?o laserowe otworzy w przysz?o?ci zupe?nie nowe mo?liwo?ci tak?e dla naszych modeli seryjnych. Po raz kolejny, sport motorowy przyspiesza wprowadzanie nowych rozwi?za? technicznych, oferowanych nast?pnie naszym klientom - m?wi dr Ulrich Hackenberg, cz?onek zarz?du Audi AG ds. rozwoju technicznego.

Innowacyjne ?wiat?o laserowe to uzupe?nienie g??wnych reflektor?w nowego Audi R18 e-tron quattro. Niebieskie ?wiat?o lasera o?wietla od ty?u ???t? fosforyzuj?c? soczewk? z kryszta?u, przez kt?r? promie? ?wietlny przenika na zewn?trz. To nowe ?r?d?o ?wiat?a pozwala na jeszcze bardziej jednolite o?wietlenie drogi.