Konferencja odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie(ul. Książęca 4). fot. ARC

INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ KOBIET W DESIGNIE

ŁP

WARSZAWA 15.3.2013

DESIGN LUDZIE STYL ŻYCIA WYDARZENIA

6. Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP" odbędzie się w dniach 21-22 marca w Warszawie pod patronatem "Design Alive". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja.

Rozwijanie firm w oparciu o design może okazać się korzystne dla polskich przedsiębiorców, a także całej polskiej gospodarki, w której strukturze MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) mają dominujący udział i stanowią podstawę wzrostu PKB. Według najnowszych badań Design Council w Londynie każdy funt zainwestowany we wzornictwo przynosi brytyjskim MSP 25 funtów zysku. Takie statystyki dowodzą, że design jest szansą dla przedsiębiorców. Co znaczące - w gospodarkach przodujących w rankingach innowacyjności 
na świecie design jest szczególnie doceniany.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie m.in. zagadnieniom związanym ze znaczeniem działalności projektowej dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce, z uwzględnieniem roli małych i średnich przedsiębiorstw jako podmiotów będących jednocześnie źródłem i odbiorcą nowoczesnego designu. Tematyka obrad będzie obejmować także prawną ochronę wzornictwa.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk projektantów będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które nie sprzyjają ich współpracy, a także określenia i sprecyzowania niezbędnych działań finansowych, prawnych, edukacyjnych itp., które przyczyniłyby się do większego wykorzystania designu w MSP oraz w firmach i przedsiębiorstwach wdrażających rozwiązania innowacyjne. W dyskusjach panelowych wezmą również udział przedstawiciele organizacji międzynarodowych, a także polskich i zagranicznych instytucji naukowych.

Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone podczas 6. Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjność i kreatywność kobiet - Design szansą dla MSP" organizowanej z inicjatywy Urzędu Patentowego RP, to:
• Jak finansować wzornictwo i czy rzeczywiście wpływa ono na pozycję rynkową i giełdową firmy?
• Jakie korzyści płyną z ochrony wzornictwa?
• W jaki sposób regiony mogą wspierać sektor MSP?
• Jak skutecznie rozwijać współpracę przedsiębiorców z projektantami?
• Czy i jak przygotowywać absolwentów kierunków projektowych na uczelniach wyższych do działalności na rynku?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i transmitowana w Internecie, a odbędzie się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4). Rejestracja: www.uprp.pl/rejestracja

Konferencji towarzyszy wystawa Polskie Red Doty, której kuratorem jest profesor Czesława Frejlich z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.