FOTEL Z 2 450 FRAGMENT?W AKRYLU

AB

TOKIO 9.12.2013

DESIGN LUDZIE RZECZY

To nieprawdopodobne, ?e gdyby roz?o?y? elementy tworz?ce fotel 2 450 w jednym ci?gu, osi?gn??yby d?ugo?? kilometra! Zestawione w niezwyk?ej, zwartej konstrukcji utworz? stabilne i wygodne siedzisko. Nazwa fotela autorstwa Junpei Tamaki pochodzi od ilo?ci tworz?cych go element?w.

Ka?dy z 2 450 fragment?w powsta? z akrylu. I cho? osobno to bardzo kruche i delikatne "patyczki", zespolone tworz? siln? struktur?.

Ten niezwyk?y fotel nie trafi? jeszcze do sprzeda?y.

Wi?cej: www.junpei-tamaki.com

Nazwa fotela autorstwa Junpei Tamaki pochodzi od ilości tworzących go elementów. fot. Materiały prasowe

Ten niezwykły fotel nie trafił jeszcze do sprzedaży. fot. Materiały prasowe