ARENA DESIGN: CHRISTIAN SIEGER GO?CIEM DESIGN ALIVE TALKS

ŁUKASZ POTOCKI

POZNAŃ 12.2.2014

DESIGN LUDZIE

Christian Sieger ze studia projektowego Sieger Design, stoj?cego za sukcesem wzorniczym armatur firmy Dornbracht, b?dzie go?ciem Areny Design w Poznaniu. 19 lutego w ramach Design Alive Talks opowie o trendach w projektowaniu ?azienek. Podczas Areny poka?emy te? po raz pierwszy wystaw? Design Alive Awards 2013.

Wsp??praca Sieger Design i firmy Dornbracht, producenta ekskluzywnej armatury ?azienkowej i kuchennej, trwa od 1983 r. Jej efektem s? koncepcje oraz projekty rozwi?za? i produkt?w firmy w obszarze kuchni i ?azienki. Jednym z najbardziej znanych koncept?w jest wyr??niania licznymi mi?dzynarodowymi nagrodami w dziedzinie wzornictwa i nieustannie kopiowana na ca?ym ?wiecie armatura Tara. Studio odpowiada tak?e za wzornictwo najnowszych produkt?w firmy Dornbracht, takich jak np. prysznic Sensory Sky, kolekcja armatury ?azienkowej SELV, czy te? bateria kuchenna Pivot. Opr?cz wsp??pracy z firm? Dornbracht i specjalizacji w bran?y sanitarnej, Sieger Design stworzy? m.in. seri? porcelany TRIC dla Arzberg, piece kominkowe dla Skantherm, telewizor dla Sony, lini? sztu?c?w Materia dla WMF oraz kryszta?ow? wann? dla marki Swarovski.

Wyst?pienie Christiana Siegera podczas Areny Design w ramach panelu dyskusyjnego Design Alive Talks, kt?ry organizuj? portal magazyn ?Design Alive?, jest kontynuacj? wsp??pracy firmy Dornbracht przy drugiej edycji konkursu Design Alive Awards, w kt?rym nagradzane s? kreatywne osobowo?ci.

Cykl spotka? Design Alive Talks zosta? zainaugurowany podczas ubieg?orocznej Areny w Poznaniu. W ci?gu roku wzi??o w nim udzia? ??cznie ponad 500 tys. os?b podczas najbardziej presti?owych targ?w i festiwali designu w Polsce i za granic?.

Spotkanie ?Trends in bathroom design? Christiana Siegera odb?dzie si? 19 lutego o godz. 14.00 na scenie Forum. Podczas Areny poka?emy te? po raz pierwszy wystaw? Design Alive Awards 2013, na kt?rej zaprezentujemy ide? oraz laureat?w nagrody.

Christian Sieger ze studia projektowego Sieger Design stoi za sukcesem wzorniczym armatur firmy Dornbracht. fot. Materiały prasowe

Ikoniczna armatura Tara firmy Dornbracht projektu Sieger Design. fot fot. Materiały prasowe

Sieger Design odpowiada także za wzornictwo najnowszych produktów firmy Dornbracht, takich jak np. prysznic Sensory Sky. fot. Materiały prasowe