DESIGN

WARSZAW


 
WYDRUKOWANE

2.8.2019

Ekspresyjne oblicze prostych form w obiektywie Pszemka Dzienisa.