ARTYKUŁY Z 5 WRZEŚNIA 2020

LUDZIE

SÃO PAULO


 
WSPOMINAJĄC LEGENDĘ

5.9.2020

Jerzy (Jorge) Zalszupin 1 czerwca 1922 – 17 sierpnia 2020