ARTYKUŁY Z 15 SIERPNIA 2015

DESIGN

CZĘSTOCHOWA


 
GRA ŚWIATŁA

15.8.2015

Lampa Bio to gra formą i iluzją wynikającą z kompozycji bryły.