ARTYKUŁY AUTORA Tekst: Wojciech Trzcionka, zdjęcia: Joanna Stolarek i Bogna Kociumbas

SZTUKA

GDYNIA


 
W ROZKROKU

11.7.2016

Marek Cecuła: Ciekawe jest to, czego nie ma.