ARTYKUŁY AUTORA TEKST: ŁUKASZ POTOCKI, ZDJĘCIA: DAMIAN KRAMSKI, TOMASZ GOLA

WYDARZENIA

WARSZAWA


 
MĘSKA OPRAWA

7.8.2014

Kobas, Majkut, Holoubek. Mistrzowie drugiego planu Męskiego Grania.