Współpraca popłaca (wideo)

Na początku maja ruszyła kampania Komisji Europejskiej na rzecz promocji współpracy członków UE w zakresie polityki energetycznej. Jednym z podstawowych założeń strategii Europa 2020 jest kierowanie się zasadami oszczędnego gospodarowania surowcami we wszystkich sektorach oraz podjęcie niezbędnych działań, które pozwolą zapewnić przyszły dobrobyt.

Konkurencyjny, zrównoważony i bezpieczny sektor energetyczny
Na początku maja ruszyła kampania Komisji Europejskiej na rzecz promocji współpracy członków UE w zakresie polityki energetycznej. Jednym z podstawowych założeń strategii Europa 2020 jest kierowanie się zasadami oszczędnego gospodarowania surowcami we wszystkich sektorach oraz podjęcie niezbędnych działań, które pozwolą zapewnić przyszły dobrobyt.

Konkurencyjny, zrównoważony i bezpieczny sektor energetyczny
Wyzwanie dotyczące energii jest jednym z najpoważniejszych sprawdzianów, z jakimi Europa ma dziś do czynienia. Wzrost cen energii oraz rosnąca zależność od dostaw energii spoza UE stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa oraz dla konkurencyjności unijnego przemysłu. Strategia Europa 2020 zapewnia trwałe i ambitne ramy prawne w zakresie polityki energetycznej, określa priorytety w dziedzinie energii na kolejne lata oraz przedstawia propozycje konkretnych działań.

Europejski rynek energii jest największym rynkiem regionalnym (ponad 500 mln konsumentów) i największym importerem energii. Kampania zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że wyzwania, przed którymi stoi UE są wspólne dla większości państw, a ich realizacja zależy od długotrwałej współpracy międzynarodowej.