Rzemie?lnicze meble z Saskiej K?py (wideo)

Po??czenie oszcz?dnego wzornictwa z uczciwym rzemios?em to znak rozpoznawczy marki Saska Fabrik, zajmuj?cej si? przede wszystkim produkcj? mebli. W ofercie warszawskiej marki znajdziemy kilkana?cie propozycji: biurka, sekretarzyki, szafki, biblioteczki czy komody. Dzia?aj?ca od niedawna firma deklaruje, ?e przede wszystkim stawia na maksymaln? komfort u?ytkownika, pow?ci?gliwo?? stylistyczn? oraz tradycyjne sposoby produkcji.

Po??czenie oszcz?dnego wzornictwa z uczciwym rzemios?em to znak rozpoznawczy marki Saska Fabrik, zajmuj?cej si? przede wszystkim produkcj? mebli. W ofercie warszawskiej marki znajdziemy kilkana?cie propozycji: biurka, sekretarzyki, szafki, biblioteczki czy komody. Dzia?aj?ca od niedawna firma deklaruje, ?e przede wszystkim stawia na maksymaln? komfort u?ytkownika, pow?ci?gliwo?? stylistyczn? oraz tradycyjne sposoby produkcji.

– Meble s? inspirowane modernizmem skandynawskim, ale nie chcia?em, by razi?y pretensj? i nawi?zaniami do ?wietnie rozpoznawalnego kierunku. Chcia?em przede wszystkim po??czy? pow?ci?gliwe i oszcz?dne wzornictwo, z uczciwym rzemios?em. Rzecz nie polega jedynie na trosce o jako?? – bo przecie? cyfrowe centra obr?bcze te? sobie nie?le radz? z precyzj? obr?bki drewna – ale o szacunek do tworzywa, projektu, cz?owieka, kt?ry przy danym biurku sp?dzi by? mo?e wiele setek, tysi?cy godzin. By? mo?e b?dzie si? trudzi? intelektualnie, uzewn?trznia? swoj? wra?liwo??. Chodzi?o o to, by r?cznym wykonaniem okaza? szacunek nie tyle do projektu biurka, co do pracy tego, kto przy tym biurku b?dzie siedzia?. Dlatego nawet uchwyty w szufladkach toczone s? i polerowane r?cznie – przyznaje Wojciech ?azarowicz z Saska Fabrik.

Meble powstaj? w warsztatach rzemie?lniczych. Wi?kszo?? z nich jest wykonana z litego drewna d?bowego, do produkcji s? wykorzystane p?yty pokryte naturalnym fornirem d?bowym, uchwyty s? toczone i polerowane r?cznie. Ka?dy z obiekt?w jest pieczo?owicie przygotowywany, z dba?o?ci? o szczeg??y. – Cho? poszukuj? formy efektownej, to staram si? unika? tymczasowo?ci, efekciarstwa, dizajnerskiej maniery. Autentycznie r?czna praca wydaje mi si? zgodna z poj?ciem decorum, zw?aszcza w odniesieniu do mebla przy kt?rym kto? pracowa? b?dzie bardzo d?ugo – dodaje ?azarowicz.

Sam proces produkcji mebli mo?na zobaczy? na filmie. Na jego potrzeby specjalnie dla Saska Fabrik muzyk? skomponowa? i wykona? na kontrabasie Karim Martusewicz, muzyk znany m.in. z zespo?u Voo Voo. Towarzyszyli mu: ?ukasz Pospieszalski na fortepianie, Eugeniu Didyc na tr?bce oraz Darek Bafeltowski na gitarze.

Przyk?adowe ceny mebli: sekretarzyk kosztuje 6,5 tys. z?, szafka TV – 2,5 tys. z?, biblioteczka – 3 tys. z?.

Wi?cej: www.saskafabrik.eu

Powiązane artykuły:

Gratka dla miłośników architektury. Gdyński modernizm ujęty w wirtualne kompendium!

Zwiedzaj z domu

Gdynia | 25 października 2020

Gdyński modernizm ujęty w wirtualne kompendium!

Australijskie formy

Australijskie formy

Sydney | 8 marca 2018

Kolekcja inspirowana australijską architekturą modernistyczną.

Gdzie modernizm czai się za każdym rogiem [zdjęcia]

Stolica moderny

Tel Awiw | 10 stycznia 2015

Białe Miasto to mekka dla miłośników modernizmu.

Bauhaus trzyma się mocno

Bauhaus w Hajfie

hajfa | 12 lipca 2014

Wybieracie się do Izraela? Pamiętajcie o Hajfie i dzielnicy Carmel.

Koszmarna utopia?

Koszmarna utopia?

warszawa | 15 lutego 2014

Oto jak dziś wygląda dialog z brazylijskimi klasykami.