BMW 520d. Radosny luksus

Dynamika, komfort, efektywno??, estetyka i ca?e morze innowacji s?u??cych rado?ci z jazdy. BMW Serii 5 tonie w morzu przymiotnik?w. Mnie “pi?tka” r?wnie? bardzo si? spodoba?a. Momentami a? za bardzo… Po te?cie zosta?y pi?kne wspomnienia i kilka mandat?w.

Dynamika, komfort, efektywno??, estetyka i ca?e morze innowacji s?u??cych rado?ci z jazdy. BMW Serii 5 tonie w morzu przymiotnik?w. Mnie “pi?tka” r?wnie? bardzo si? spodoba?a. Momentami a? za bardzo… Po te?cie zosta?y pi?kne wspomnienia i kilka mandat?w.

BMW 520d to samoch?d, kt?rym trudno je?dzi? zgodnie z przepisami. Gdy jeste? na autostradzie i na liczniku masz 130 km/h, to wydaje ci si?, ?e stoisz w miejscu. Wi?c wciskasz peda? gazu, kt?ry jednak zdaje si? nie mie? ko?ca. I nagle, cho? to autostrada, pierwszy raz w ?yciu zaczynasz czu?, ?e w?a?nie “robisz” zakr?t. W?z trzyma si? jednak drogi na tyle pewnie, ?e noga nie popuszcza. Odpuszczasz dopiero, gdy przed mask? zaje?d?a ci samoch?d z mrugaj?cymi ?wiate?kami. Ale ja i “moje” BMW 520d nie zawsze byli?my tak niegrzeczni, a i tak przyp?acili?my jazd? kontrol? drogow?. Policja wybra?a sobie po prostu najdro?szy i najbardziej dostojny samoch?d na drodze? aby dok?adnie go sobie obejrze?. No ale przecie? nie o policji tutaj mia?o by?, ale o “pi?tce”? kt?ra niezwykle eleganckim samochodem jest. I to z ka?dej strony. Z zewn?trz pi?kna linia, wewn?trz doskona?e wyko?czenie. Luksus w ka?dym calu.

BMW 520d
? Silnik: diesel, 4 cyl. 2,0
? Moc: 184 KM
? Przyspieszenie do 100km/h: 8,1 sek.
? Pr?dko?? maksymalna: 225 km/h
? ?rednie spalanie – miasto: 7,5 l/100 km
? ?rednie spalanie – trasa: 6,8 l/100 km
? Cena testowego egzemplarza: 225 tys. z?

A jak ze spalaniem w BMW 520d? Zaskoczenie. Samoch?d wielki i szybki, a pali jak “maluch”. ?rednio 7 litr?w na 100 km. Samoch?d zosta? wyposa?ony w funkcj? odzysku energii hamowania, funkcj? Auto Start-Stop (r?wnie? w po??czeniu z o?miobiegow? przek?adni? automatyczn?), wska?nik optymalnego punktu zmiany biegu i tryb jazdy ECO PRO, w wyposa?eniu standardowym znalaz? si? tak?e ca?y zestaw technologiczny BMW EfficientDynamics zawieraj?cy w tej wersji r?wnie? tryb jazdy wybiegiem (z roz??czonym uk?adem nap?dowym), proaktywnym asystentem jazdy u?atwiaj?cym p?ynne dostosowanie pr?dko?ci samochodu do ogranicze? pr?dko?ci, kt?re pojawi? si? dopiero za chwil?.

Co ciekawe, “pi?tka” to samoch?d, kt?ry ma sta?? ??czno?? z internetem i non stop jest monitorowany (co jest nie tylko chwalone, ale te? i mocno krytykowane; Mnie osobi?cie przeszkadza brak ekranu dotykowego, jednak rozumiem, ?e BMW zale?a?o, aby jak najmniej odci?ga? uwag? kierowcy od drogi). Z call center w Monachium mo?esz ??czy? si? telefonicznie lub mejlowo 24 godziny na dob? w 20 j?zykach ?wiata. Podpowiedz? ci, gdzie unika? kork?w, kt?ry hotel wybra? na nocleg i gdzie zaprosi? ?on? na wystawn? restauracj?. Ale uwaga! Ca?y czas monitoruj? r?wnie? Tw?j samoch?d i Twoich pasa?er?w. Dzi?ki czujnikom zamontowanym w siedzeniach, dok?adnie wiedz? ile os?b podr??uje aktualnie samochodem, a gdy – nie daj Bo?e – wydarzy si? wypadek, dzi?ki czujnikom rozmieszczonym r?wnie? w innych cz??ciach samochodu, pracownicy call center znaj? nasze przybli?one obra?enia i uszkodzenia w samochodzie. No i od razu wzywaj? do nas ratownik?w, niezale?nie od kraju, w kt?rym aktualnie przebywamy.

– Zanim podniesiemy g?ow? po uderzeniu, nasi ludzie ju? o tym wiedz? i wysy?aj? do nas pomoc. Pewnie ju? w nied?ugim czasie w BMW b?dzie przycisk, po kt?rego dotkni?ciu kto? w Monachium od razu b?dzie wiedzia?, co dok?adnie nam dolega – s?yszymy w BMW.

Powiązane artykuły:

Nowe oblicze Stacji Mercedes

Stacja Mercedes

Warszawa | 6 września 2015

Trzecia odsłona Stacji Mercedes projektu stołecznego biura WWAA.

Kochanie, zróbmy to jeszcze raz!

Porsche Carrera

Bielsko-Biała | 9 czerwca 2015

Porsche Carrera 4 GTS, w którym wszystkie zmysły wariują.

Mercedes C200. Spokojny wariat

Spokojny wariat

Bielsko-Biała | 7 marca 2015

Mercedes C200. Bezpieczne i dostojne auto. Ale też mały wariat!