WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O WIELKOPOLSKIM DESIGNIE

MM

22.2.2011

WYDARZENIA

"Czy istnieje obecnie regionalny design? Co wyróżnia wielkopolski design? Czy we współczesnym świecie regionalizm jest siłą czy słabością?" - takie pytania padną w Poznaniu. A odpowiedzi na nie poszukają prelegenci zaproszeni na pierwszą odsłonę "Regiodizajn" oraz wszyscy ci, którzy zdecydują się wziąć udział w spotkaniach.

"Regiodizajn" startuje w lutym, jednak jest inicjatywą długofalową. Jego organizatorzy będą się zastanawiać nad szansą wykorzystania regionalnych doświadczeń projektowych w kontekście rozwoju zarówno społecznego jak i gospodarczego, posługując się jednak przykładami wielu europejskich regionów, w których taka współzależność jest żywym doświadczeniem, przynoszącym korzyści wszystkim: mieszkańcom, projektantom, producentom, słowem wszystkim uczestnikom życia społecznego. Podczas inauguracyjnych prelekcji organizatorzy zwrócą uwagę na dobre europejskie wzorce: Brabancję (Holandia), Lombardię  (Włochy) oraz Saint-Etienne (Francja). - Także Wielkopolska podąża w tym kierunku i buduje swoją pozycję w oparciu o regionalne silne strony, do których należy przemysł meblarski ściśle związany z designem, prężnie działające uczelnie humanistyczne i artystyczne, projektanci, animatorzy kultury oraz instytucje samorządowe" - informują organizatorzy "Regiodizajn".

O perspektywie regionalnej i możliwościach wykorzystania regionalnego potencjału i zasobów będą opowiadać: Zuzanna Skalska, Paweł Grobelny oraz Josyane Franc. Wszystkie prelekcje odbędą się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Pierwszą prelekcję zaplanowano na 24 lutego: wygłosi ją Josyane Franc, prezentując instytucję Cité du Design oraz przedstawiając opis historii Biennale Designu w Saint-Etienne, jednego z najważniejszych cyklicznych wydarzeń poświęconych designowi.
Dzień później - 25 lutego z publicznością spotka się Zuzanna Skalska, mówiąc o roli designu w rozwoju Północnej Brabancji jako klastra kreatywnego przemysłu w odniesieniu do Wielkopolski. Podczas trzeciej prelekcji (26 lutego) gospodarzem będzie projektant i kurator Paweł Grobelny, który skupi się na regionalnym aspekcie designu. Spotkanie będą się rozpoczynać o godz. 15.00.

Więcej: www.regiodizajn.pl

Projektant Paweł Grobelny opowie w Poznaniu o regionalnym aspekcie designu. fot. ARC

Zuzanna Skalska będzie mówić o doświadczeniach Północnej Brabancji. fot. ARC

Josyane Franc zaprezentuje instytucję Cité du Design. fot. ARC