TWOJE PRAWA JAKO EUROPEJCZYKA (WIDEO)

MATERIAŁ PROMOCYJNY

2.12.2011

WYDARZENIA

Coraz więcej ludzi mieszka, pracuje i prowadzi działalność w innych innych Unii Europejskiej. Celem najnowszej kampanii Komisji Europejskiej jest zaoferowanie praktycznych rozwiązań w przypadku problemów transgranicznych, tak by obywatele mogli bezpiecznie podróżować po UE i w pełni korzystać z jednolitego rynku.Jej zadaniem jest zapewnienie poszanowania podstawowych praw przez UE i państwa członkowskie na poziomie krajowym, równego traktowania bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji na temat polityk i działań, które tworzą europejską przestrzeń sprawiedliwości na http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm.

ZOBACZ PIĘĆ ODCINKÓW SERIALU O PRZYSŁUGUJĄCYCH CI PRAWACH: