TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI W RONDZIE SZTUKI

MAC

24.2.2011

WYDARZENIA

We wszystkich przestrzeniach życia codziennego nieustannie mamy do czynienia z rozwojem i zmianą. Niestety aktywność pozornie wyglądająca na progres nie zawsze prowadzi do poprawy tej naszej codzienności. Nowa wystawa w Rondzie Sztuki udowadnia, jak ważna jest troska o zrównoważony rozwój.

Ta idea dotyczy wielu zjawisk i sfer ludzkiej egzystencji - od bezpieczeństwa, poprzez komunikację, edukację, ekologię aż po szeroko pojętą komputeryzację społeczeństw. Każda z tych przestrzeni jest warunkowana własnymi potrzebami a zarazem i ograniczeniami. Obecnie nie wystarczy już tylko wytwarzać przedmioty, zjawiska, usługi czy nawet pewne idee.

Odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby można więc coraz skuteczniej szukać i w designie, ale zarazem i w technologiach. To połączenie, które jest korzystne zarówno dla uczestników życia społecznego jak i kreatorów pewnej społecznej rzeczywistości. Wraz z ideą zrównoważonego rozwoju, która coraz częściej przebija się w myśleniu o naszym bliższym czy dalszym otoczeniu, zyskują wszyscy: użytkownicy, projektanci i producenci.

Te rozmaite zależności można obserwować na ekspozycji "Model IDEAlny", która powstała jesienią tego roku i odwiedza wybrane miasta. Teraz zadomowiła się w katowickim Rondzie Sztuki. Zobaczymy na niej m.in. projekty edukacyjne (laptop XO przeznaczony dla dzieci od 6 do 12 lat), demograficzne (plac zabaw dla dorosłych) czy energetyczne (sygnalizator świetlny ZIRslim).

Wystawa w Rondzie Sztuki potrwa do 13 marca. Wstęp jest bezpłatny.

Sygnalizator świetlny ZIRslim, zaprojektowany przez Michała Latko i Leszka Czerwińskiego. fot. Wojciech Trzcionka

Ekspozycja "Model IDEAlny" trwa w katowickim Rondzie Sztuki. fot. Wojciech Trzcionka