RETROSPEKTYWA „WSZYSTKO” BOHUSZA

MAN

KRAKÓW 21.12.2013

ARCHITEKTURA LUDZIE SZTUKA WYDARZENIA

Zamek prezydenta RP w Wiśle. fot. Materiały prasowe

Gmach Pocztowej Kasy Oszczędności w Krakowie. fot. Materiały prasowe

Dom Legionisty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. fot. Materiały prasowe

Rynek Główny w Krakowie z widocznym budynkiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Feniks". fot. Materiały prasowe

Osiedle Cichy Kącik w Krakowie. fot. Jarosław Matla

Dom Zdrojowy w Żegiestowie. fot. Jarosław Matla