NA TURECKIM SZLAKU

MAR

STAMBUŁ 3.12.2013

DESIGN LUDZIE MIEJSCA SZTUKA WYDARZENIA

Tegoroczna edycja Istanbul Design Week ma silny polski akcent - przez kilka dni turecka publiczno?? mog?a ogl?da? oryginaln? kolekcj? szklanek i fili?anek, opowiadaj?c? o polskiej historii projektowania w XX wieku oraz w czasach najnowszych.

Odkry? zapewne w najbli?szej przysz?o?ci b?dzie wi?cej. Kilkudniowa ekspozycja jest zapowiedzi? wydarze? polskich kulturalnych w Turcji w przysz?ym roku - wszystko z okazji 600-lecia nawi?zania polsko-tureckich stosunk?w dyplomatycznych.

Na tegorocznej edycji Tygodnia Designu w tureckiej stolicy "szlaki przecieraj?" kuratorzy: historyczka designu Katarzyna Je?owska i ceramik Bogdan Kosak. Ich wystawa jest rodzajem dialogu, w kt?rym najistotniejsz? rol? odgrywa 200-letnia tradycja wytwarzania w Polsce szk?a i porcelany. - Wystawa prezentuje blisko 40 obiekt?w pochodz?cych z okresu od pocz?tk?w XX wieku a? do wsp??czesno?ci. Kontekst dla nich stanowi? archiwalne fotografie z prywatnych i pa?stwowych archiw?w, na kt?rych wyra?nie wida? zmieniaj?c? si? w Polsce kultur? picia kawy. Pocz?wszy od pierwszych dni niepodleg?o?ci, poprzez okres powojenny a? po czasy wsp??czesne, w polskiej kulturze, a w projektowaniu w szczeg?lno?ci, mo?na dostrzec dwa przeciwstawne nurty: z jednej strony jest to ch?? odnalezienia unikalnego polskiego stylu narodowego, z drugiej fascynacja i ?ywe nawi?zania do mi?dzynarodowych tendencji - m?wi? kuratorzy.

Na wystawie "Glass&Cup. Polish Design Stories" s? prezentowane m.in. fili?anka Julii Keilowej, pochodz?ca z lat 30. i wyprodukowana przez fabryk? Braci Henneberg i Hut? Szk?a Hortensja, fili?anka z serwisu zaprojektowanego przez Lubomira Tomaszewskiego - Dorota - nazwana zosta?a imieniem jego c?rki, Dotyk b??kitu zaprojektowany przez Marka Cecu?? i Dagmar? Kopa?? i wyprodukowany przez ?miel?w i Chodzie? Polskie Fabryki Porcelany w 2000 roku, Zestaw Tomasz?w dekorowany wzorem Roztocze zosta? zaprojektowany przez Bogdana Kosaka i wykonany w jego Modelarni Ceramicznej czy te? Nathalie & George projektu Marii Jegli?skiej stworzony w fabryce Kristoff. - Prezentuj?c przedmioty, kt?re oddzia?ywa?y na popularne gusta, a jednocze?nie, zosta?y ukszta?towane w ich nast?pstwie, wystawa ukazuje histori? designu, kt?rej cz??ci? jest zar?wno to, co ?adne i brzydkie, wysokie i niskie, popularne i ekskluzywne. Przemys?owo produkowany platerowany uchwyt do szklanki z lat 30, popularny serwis kawowy, limitowana seria w stylistyce New Look z p??nych lat 50, jak i wsp??czesne projekty, s? cz??ci? z?o?onej opowie?ci, w kt?rej to, co oficjalne przeplata si? z tym, co intymne - dodaj? kuratorzy.

Po prezentacji w na Istanbul Design Week (festiwal trwa do 1 grudnia) ekspozycja w przysz?ym roku b?dzie prezentowana r?wnie? w Polsce.
Wystawa zosta?a przygotowana przez Instytut Adama Mickiewicza, Zamek Cieszyn oraz Fundacj? Fly with Art.

Wi?cej: www.istanbuldesignweek.com, www.zamekcieszyn.pl, www.culture.pl, www.flywithart.com

Filiżanka Julii Keilowej, pochodząca z lat 30. i wyprodukowana przez fabrykę Braci Henneberg i Hutę Szkła Hortensja. fot. Tom Swoboda

Na wystawie "Glass&Cup. Polish Design Stories" jest prezentowanych ponad 40 obiektów. fot. Tom Swoboda

Dorota autorstwa Lubomira Tomaszewskiego z 1961 roku. fot. Tom Swoboda

Nathalie & George projektu Marii Jeglińskiej. W 2011 roku fabryka Kristoff, której historia sięga połowy XIX wieku, zaprosiła do współpracy młodych projektantów. fot. Tom Swoboda

Zestaw Tomaszów dekorowany wzorem Roztocze zaprojektowany przez Bogdana Kosaka i wykonany w jego Modelarni Ceramicznej. fot. Tom Swoboda