KONKURS! WYGRAJ PRENUMERAT? „DESIGN ALIVE”

REDAKCJA

LIBEREC 5.2.2014

DESIGN MIEJSCA RZECZY STYL ŻYCIA

Policz, na ilu zdj?ciach w magazynie "Design Alive" nr 9 jest widoczny czeski hotel Je?t?d. Przy?lij prawid?ow? odpowied?, a my nagrodzimy Ci? roczn? prenumerat? kwartalnika. Na odpowiedzi czekamy do ?rody 12 lutego! Odliczanie rozpocz?te!

O niezwyk?ym hotelu Je?t?d w Libercu, w Czechach P??nocnych, z iglic?, o kszta?cie obrotowej hiperboloidy, z nienagann? i proporcjonaln? sylwetk? piszemy w zimowym wydaniu "Design Alive". Pokazali?my go na wielu zdj?ciach - uwaga, nie tylko przy samym reporta?u! Aby prawid?owo odpowiedzie? na konkursowe pytanie, wystarczy bardzo wnikliwie przejrze? kwartalnik i przes?a? nam mejlem informacj?, na ilu zdj?ciach pokazali?my hotel z zewn?trz i od wewn?trz.

Osoby, kt?re w ?rod? 12 lutego prze?l? nam na adres e-mail prenumerata@designalive.pl prawid?ow? odpowied? na konkursowe pytanie, otrzymaj? roczn? prenumerat? magazynu "Design Alive", czyli cztery tegoroczne numery kwartalnika.

Hotel Ještěd w Libercu otwarto we wrześniu 1973 roku. W czasach komunizmu w Czechosłowacji był też inspiracją dla twórców zabawek. fot. ARC

Hotel Ještěd pokazaliśmy w magazynie na wielu zdjęciach. fot. Wojciech Trzcionka