KOBRO I STRZEMIŃSKI. POLSKA AWANGARDA W PARYŻU

TEKST: AW, ZDJĘCIA: PHILIPPE MIGEAT, EWA SAPKA-PAWLICZAK, ARCHIWUM MUZEUM SZTUKI W ŁODZI

PARYŻ 5.11.2018

SZTUKA WYDARZENIA

Marzenie Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego o podboju Paryża spełnia się po niemal stu latach. Przygotowana w Centre Pompidou ekspozycja jest projektem wystawienniczym Muzeum Sztuki w Łodzi, który przypomina światowej publiczności o należnym tej parze artystów miejscu w historii sztuki XX wieku.

Kuratorzy wystawy, Jarosław Suchan i Karolina Ziębińska-Lewandowska, odwołując się do pojęcia realnej utopii, z jednej strony wskazują na utopijność postawy Kobro i Strzemińskiego, z drugiej na obecny w niej realizm.

Paryska wystawa pozwala śledzić, jak do idei realnej utopii odnoszą się poszczególne etapy twórczości Kobro i Strzemińskiego, a także różne pola ich aktywności, począwszy od malarstwa i rzeźby, poprzez projektowanie użytkowe (wzornictwo przemysłowe, architekturę, typografię itd.), na działalności dydaktycznej i teoretycznej kończąc. Odwiedzający wystawę w Centre Pompidou zobaczą niemal wszystkie prace Katarzyny Kobro i znaczną część dorobku Władysława Strzemińskiego. Dzieła pochodzą nie tylko z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, ale także zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie czy Jad Waszem w Jerozolimie oraz z polskich i zagranicznych kolekcji prywatnych.Wystawie „Une avant-garde polonaise: Katarzyna Kobro et Władysław Strzemiński” towarzyszyć będzie katalog wydany po francusku i angielsku przez prestiżowe wydawnictwo Skira.

Więcej na: www.msl.org.plwww.centrepompidou.fr