KLASTROWANIE W POZNANIU

TEKST SPONSOROWANY

10.3.2012

WYDARZENIA

Śląsk to region, którego bogactwem jest nie tylko węgiel, ale są nim także wiedza, nowoczesne technologie i materiały. Będą o tym przekonywać na Arena Design uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu.

- Chcemy pokazać jakim potencjałem dysponuje Śląski Klaster Dizajnu, który tworzą firmy, jednostki badawczo-rozwojowe i instytucje otoczenia biznesu - mówi Wioletta Beczek, animatorka Klastra. - Coraz więcej firm na Śląsku stawia na wysoką jakość swoich produktów i usług, inwestując w dobry dizajn. Mamy się czym chwalić - dodaje Jacek Kiełkowski, animator Klastra.

Czym Śląski Klaster Dizjanu będzie chwalił się w Poznaniu? Tym, że dysponuje silnym zapleczem naukowym, co sprzyja wdrażaniu innowacyjnych produktów. Z kolei nowoczesne materiały i technologie są świetną bazą dla projektów dbających o środwisko naturalne, co na Śląsku ma szczególne znaczenia. W Poznaniu będzie można także się przekonać, że motorem napędowym śląskiego projektowania są również przedsięwzięcia mające na uwadze aspekt społeczny.

Na "klastrowym" stoisku będzie można zobaczyć meble i inne przedmioty codziennego użytku, a także projekty wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju. Śląski Klaster Dizajnu znajdziecie na Arena Design w Poznaniu od 5 do 8 marca w części "Kreatywni", pawilon 5B stoisko nr 220.


"Śląski Klaster Dizajnu - nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych" - to projekt Zamku Cieszyn, który łączy innowacyjne firmy, naukowców i projektantów. Łącznikiem jest design jako narzędzie, które pomaga wyróżnić się na rynku, poprawić zarządzanie czy obniżyć koszty.

Więcej na: www.klasterdizajnu.pl

Klaster łączy firmy, jednostki badawczo-rozwojowe i instytucje otoczenia biznesu. fot. Zamek Cieszyn

Zaplecze naukowe, nowe technologie i innowacyjne produkty to klastrowy potencjał. fot. Zamek Cieszyn

Uczestnicy Klastra biorą udział w szkoleniach, warsztatach i targach. fot. Zamek Cieszyn