INSTYTUT DLA CAŁEJ EUROPY

MARCIN MOŃKA

6.12.2010

MIEJSCA

W Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie otwarto w mniony weekend jedyne w Polsce centrum badań nad projektowaniem uniwersalnym. Jego patronem został prof. Michał Oźmin, wybitny architekt i projektant, wykładowca akademicki, założyciel i wieloletni aktywny uczestnik EIDD Design for All Europe.

- Dla wielu osób design to synonim dla pięknych, drogich i mało użytecznych przedmiotów jak słynna wyciskarka do cytrusów, która do wyciskania soku raczej się nie nadaje. Nas interesuje design rozumiany jako proces, który pozwala zmieniać otoczenie i czynić je miejscem jak najbardziej przyjaznym ludziom - przyznał podczas inauguracji Pete Kercher, ambasador EIDD.

Instytut Projektowania dla Wszystkich im. Michała Oźmina powstał pod patronatem EIDD - European Institute for Design and Disability (Europejski Instytut Projektowania i Niepełnosprawności), który obecnie funkcjonuje pod nazwą Design for All (Projektowanie dla Wszystkich). Instytut będzie promował ideę projektowania dla wszystkich, inicjował badania, gromadził i udostępniał archiwum EIDD.

- W warsztatach powinni uczestniczyć uczniowie szkół średnich czyli nie tylko przyszli projektanci, ale i prawnicy, menedżerowie i lokalni politycy. To oni będą za parę lat podejmować ważne decyzje. Dlatego już teraz musimy tłumaczyć czym jest projektowanie dla wszystkich i zarażać ludzi naszą ideą - mówił podczas inauguracji prof. Michał Oźmin.

Specjalnie na inaugurację Instytutu przyjechał z Irlandii projektant David Roberts, jeden z pierwszych uczniów prof. Oźmina. - Przed przyjazdem profesora do Irlandii mieliśmy muzykę i poezję, a wszystko było oparte na kulturze ziemniaka. Teraz mamy ponad 2500 absolwentów wydziałów wzornictwa, a idee designu są mocno rozpoznawalne. Ogromna w tym zasługa prof. Oźmina - opowiadał Roberts.

Instytut powstały w Cieszynie będzie pełnić rozmaite role, prof. Oźmin zwraca uwagę na walor edukacyjny. Podobnego zdania jest Finn Petren, prezes EIDD. - Wciąż się rozwijamy w całej Europie, a EIDD zaczyna pełnić jedną z wiodących ról w sugerowaniu jak powinny organizować się społeczeństwa. Instytut nie jest tylko dla Cieszyna, jest dla całej Europy. Jednak to właśnie z Cieszyna będzie emanować wiedza o tym, co będzie obecne w Europie. Wszystko odbywa się w zgodzie z naszą zasadą, aby podnieść jakość życia poprzez wdrażanie zasad projektowania dla wszystkich - zadeklarował.

Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku oraz prof. Oźmin. fot. Marcin Mońka

Od lewej: prof. Michał Oźmin, Pete Kercher i Finn Petren. fot. Marcin Mońka