Jurorzy konkursu oraz nagrodzeni studenci. fot. Materiały prasowe

HANSGROHE NAGRODZIŁO STUDENTÓW

TWO

1.4.2011

WYDARZENIA

Firma Hansgrohe już po raz czwarty zorganizowała konkurs dla studentów Akademii Sztuk Pięknych. Temat przewodni konkursu brzmiał: "Problem, produkt, nowa sytuacja" i odzwierciedlał te elementy procesu projektowego, które odpowiadają zagadnieniom pozycjonowania i strategii nowego produktu.

Konkurs organizowany przez Hansgrohe w Polsce ma już prawie 10-letnią tradycję i odbywa się co dwa lata. Adresowany jest do studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W tym roku nagrody przyznawano dwutorowo - osobno dla każdej z uczelni. Pośród studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zwyciężył Mateusz Słociński, który zaprojektował strukturę prysznicową "Bathreef" opartą na bazie powtarzalnych modułów-uchwytów. Z grona studentów warszawskich najlepszy okazał się Jan Stankiewicz i jego projekt wolnostojącego modułu łazienkowego "Obeo".

Każdy ze studentów musiał określić, dla której z trzech marek firmy Hansgrohe (Hansgrohe, Axor, Pharo) przygotowuje projekt. Studenci mieli zwrócić uwagę na bieżące potrzeby społeczne, oscylujące wokół problematyki oszczędności wody oraz wtórnego użycia surowców.

Nagrody otrzymali:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
1. Mateusz Słociński
2. Maciej Solarski
3. Grzegorz Maszkowski
ASP Warszawa
1. Jan Stankiewicz
2. Marta Szczepańska
3. Ewa Krasnowska