DESIGN SPACE: W KIELCACH WARTO ROZMAWIAĆ

MARCIN MOŃKA

19.10.2011

WYDARZENIA

Od kilku miesięcy uwagę sympatyków wzornictwa przykuwa powstające Design Centrum Kielce. W myśl zasady, że dobrych pomysłów nigdy za wiele, a w szczególności jeśli pojawiają się nowe inicjatywy i miejsca, w których o mądrym i świadomym projektowaniu można nieustająco rozmawiać, naprawdę warto im kibicować.

Pretekst do pierwszej ważnej rozmowy pojawia się już w listopadzie. Dużą dwudniową konferencję "Design Space" organizuje właśnie rzeczone DCK wraz z Urzędem Miasta Kielce. - Konferencja to przestrzeń do rozmowy o designie i architekturze, a zarazem wydarzenie skłaniające do dyskusji nad naszym najbliższym otoczeniem - mówi Dorota Stępniak, kurator konferencji. To jednak nie wszystko, "Design Space" na dwa dni przeobrazi się w cykl spotkań pozwalających wymienić się spostrzeżeniami, uwagami czy pomysłami.

Miejsce konferencji nie jest w żaden sposób przypadkowe: Kielce zdecydowały się na rozwój poprzez modernizację infrastruktury, poszerzenie działalności kulturalnej oraz stworzenie przestrzeni stymulującej rozwój współczesnego projektowania. Zmiany są bardzo wyraziste: w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego został utworzony kierunek wzornictwo, prężnie działa Inkubator Technologiczny, a dużymi krokami zbliża się inauguracja Design Centrum Kielce (planowana na wiosnę przyszłego roku).

Nie znaczy to jednak, że powstający ośrodek, który w przyszłości stanie się instytucją o znaczeniu międzynarodowym, nie podejmuje pierwszych działań. Ukoronowaniem wysiłków z ostatnich miesięcy stanie się właśnie listopadowa konferencja. To dlatego w dwa dni Kielce przeżyją prawdziwy najazd projektantów w najszerszym tego słowa rozumieniu. Lista zaproszonych gości jest niezwykle długa i wciąż się wydłuża. Na konferencji pojawią się przedstawiciele bardzo różnych środowisk związanych z projektowaniem, swój przyjazd potwierdzili już: Zuzanna Skalska, Czesława Frejlich, Ewa Gołębiowska, Tomek Rygalik, Ake Rudolf, Marek Cecuła, Jadwiga Husarska-Chmielarz, Paweł Buszko, Justyna Szklarczyk-Lauer, Katarzyna Pełka, Katarzyna Jeżowska, Anna Hrecka, Ewa Trzcionka, Mariusz Włodarczyk, Szymon Hanczar, Małgorzata Szczepańska, Jan Nuckowski, Jerzy Porębski, Marek Jóźwicki czy Agata Danielak-Kujda.

Konferencja rozpocznie się 11 listopada, a głównym zagadnieniem, z jakim zmierzą się prelegenci, będzie "przestrzeń" rozumiana w szerokim kontekście a jednak skoncentrowana na edukacji. Uczestnicy "Design Space" porozmawiają o przestrzeni dla edukacji, o kształtowaniu przestrzeni, swoje miejsce odnajdą tu również młodzi adepci sztuki projektowania w tzw. kreatywnym obszarze.

Konferencja nie ograniczy się jedynie do czysto teoretycznych działań. Drugiego dnia gośćmi wydarzenia będą specjaliści pracujący z przestrzenną materią na co dzień. - Spotkamy się z ekspertami, którzy w swoich działaniach odnieśli sukces na polu promocji designu, a ich dotychczasowa praca umożliwia jego prezentacje i przewidywanie przyszłych potrzeb i trendów w projektowaniu - przyznaje Dorota Stępniak, dodając jak ważne jest to w aspekcie edukacji.

Spotkania i panele zarówno 11 jak i 12 listopada będą się rozpoczynać o godz. 10.30 na terenie Targów Kielce.

Konferencja ma szansę przeobrazić się nie tylko w ważną środowiskową dyskusję na temat poszukiwania właściwej drogi w projektowaniu i kształtowaniu otoczenia. Goszcząc w jednym czasie i w jednym miejscu kilkudziesięciu przedstawicieli branż projektowych DCK zaprosi wszystkich na symboliczną "parapetówkę" w DCK, "Design Space" tym samym stanie się "środowiskowym" otwarciem Design Centrum Kielce. Patronem konferencji jest DesignAlive.pl.

www.designcentrumkielce.com

Uczestnicy "Design Space" porozmawiają o przestrzeni dla edukacji i o kształtowaniu przestrzeni. fot. Materiały prasowe

DCK powstaje w murach dawnego więzienia w Kielcach. fot. Materiały prasowe

Znany ceramik Marek Cecuła (drugi od lewej) jest dyrektorem DCK. fot. Materiały prasowe

Jednym z prelegentów będzie Ake Rudolf z DMY Festival Berlin. fot. Materiały prasowe