FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA

DESIGN ALIVE AWARDS TO NAGRODY ZA ŚWIADOME, KREATYWNE I KULTUROTWÓRCZE ODPOWIADANIE NA POTRZEBY ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA I SPOŁECZEŃSTWA. SĄ PRZYZNAWANE W TRZECH KATEGORIACH: STRATEG, KREATOR I ANIMATOR. DOTYCZĄ DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH.

Proszę uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką (*).

ZGŁASZAM KANDYDATA

KATEGORIA:
IMIĘ*
NAZWISKO*
ZAWÓD WYKONYWANY/PROFESJA*
FIRMA / ORGANIZACJA
STANOWISKO

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA*

Prosimy o uzasadnienie zgłoszenia kandydatury. Prosimy pamiętać, że nagrody dotyczą działalności i osiągnięć w ostatnich 12 miesiącach. Sugerowana ilość tekstu: ok. 1 800 znaków.

INFORMACJE DODATKOWE

Wprowadź adresy stron internetowych (blogi, portale informacyjne, strony www Kandydata, służbowe profile na portalach społecznościowych, itp.), na których można poznać dokonania zgłoszanego przez Ciebie Kandydata.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

IMIĘ*
NAZWISKO*
INSTYTUCJA
STANOWISKO
ULICA*
KOD*
MIASTO*
E-MAIL*
TELEFON:

*) pole wymagane

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuję jego warunki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, promocji konkursu oraz celów promocyjnych
i marketingowych Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

KREATOR

Za kreowanie nowych rozwiązań

ANIMATOR

Za animowanie przepływu wiedzy, umiejętności, inspiracji

STRATEG

Za budowanie strategii rozwoju organizacji

REGULAMIN EDYCJI 2016
 
BIURO KONKURSU

REDAKCJA DESIGN ALIVE
PRESSO SP. Z O.O.
ul. ZDROJOWA 238
43-384 JAWORZE
AWARD@DESIGNALIVE.PL