Białoruski design – walka ze stereotypami

| TWO

13 czerwca 2011 | Wydarzenia

14 czerwca o godz. 18.00 w warszawskiej Zachęcie – Narodowa Galeria Sztuki odbędzie się wykład Ałły Pigalskiej „Białoruski design – walka ze stereotypami”. Wykład towarzyszy wystawie „Otwierając drzwi? Sztuka białoruska dzisiaj”, która jest jedną z największych prezentacji białoruskiej sztuki współczesnej, jakie zorganizowano dotąd w Warszawie.

14 czerwca o godz. 18.00 w warszawskiej Zachęcie – Narodowa Galeria Sztuki odbędzie się wykład Ałły Pigalskiej „Białoruski design – walka ze stereotypami”. Wykład towarzyszy wystawie „Otwierając drzwi? Sztuka białoruska dzisiaj”, która jest jedną z największych prezentacji białoruskiej sztuki współczesnej, jakie zorganizowano dotąd w Warszawie.

Design na Białorusi to bardzo ciekawe zjawisko. Aby scharakteryzować tę sytuację, najlepiej zacząć od starego dowcipu: Jest taka dawna historia o pracowniku podejrzewanym o kradzież. Każdego wieczora, gdy opuszczał fabrykę, bardzo dokładnie przeszukiwano taczkę, którą pchał przed sobą. Strażnicy niczego nie znajdowali. Taczka była zawsze pusta. W końcu okazało się, że to, co pracownik kradł, to właśnie były taczki. Ta anegdota przypomina sposób, w jaki przedmioty prezentowane na wystawach („Design-Format”, „Design-Exchange”), wytwory rękodzielnicze lub bardziej ekskluzywne przedmioty do bogatych wnętrz, z trudem są uznawane za design. Jednocześnie osoby, które kształtują przestrzeń wizualną Białorusi, zajmują się projektowaniem na masową skalę, nie biorą udziału w wystawach, festiwalach i konkursach. Jak na przykład autorzy głośnego projektu „Dla Białorusi”, którzy dla szerszej publiczności pozostają anonimowi, a sam projekt nie jest uwzględniany w programach konkursowych dotyczących designu. W trakcie wykładu zostanie przeprowadzona – przy użyciu koncepcji strategii i taktyki Michela de Certeau – próba analizy niechęci białoruskiego środowiska designerów do wytworów masowej produkcji.

Ałła Pigalska, która wykład wygłosi, to dyrektorka programu studiów licencjackich Mediów Wizualnych i Wzornictwa na European Humanities University (EHU), gdzie wykłada i prowadzi innowacyjny program dotyczący wzornictwa. Autorka szeregu artykułów na temat kultury wizualnej, gender studies i projektowania. Twórczyni wielu projektów książek, kalendarzy oraz projektów multimedialnych. Jej praca doktorska dotyczy historii muzealnictwa.

***
Belarusian Design: A Battle with Stereotypes
Design in Belarus is a very curious phenomenon. In order to characterize this situation, perhaps it is best to start with an old joke:  ‘There is an old story about a worker suspected of stealing. Every evening as he leaves the factory, the wheelbarrow that he rolls in front of him is carefully inspected.  The guards can find nothing.  It is always empty.  Finally, the penny drops: what the worker is stealing is the wheelbarrows themselves. This anecdote is symptomatic of the way in which the objects usually presented at design exhibitions („Design-Format”, „Design-Exchange”), products of folk crafts or exclusive objects for luxury interiors, can scarcely be qualified as design. At the same time, however, those who really shape the visual environment of the Belarusian population, those who produce the design products which on a mass scale are emitted and consumed by Belarusians, are never shown at exhibitions, festivals or competitions of design. For example, the authors of the most widely distributed Za Belarus (For Belarus) projects remain anonymous for the wider public and never figure in design competition programmes. Using Michel de Certeau’s concepts of strategies and tactics, an attempt will be made in this lecture to analyze the situation of the unwillingness of the Belarusian design community to accept mass-produced and consumed products. Alla Pigalskaya – head of the BA Programme in Media and Visual Design at the European Humanities University, where she oversees and lectures in an innovative design programme. Author of an extensive number of articles on visual culture, gender studies and design, and creator of a wide range of design projects for books, calendars and multi-media projects; her Ph.D. explores the history of the museum.

Powiązane artykuły:

Wstęp do Biennale Architektury w Wenecji. Zachęta zaprasza na cykl debat „Trouble in Paradise – online meetings”

Zachęta zaprasza

Warszawa | 20 maja 2020

Temat wirtualnych wydarzeń brzmi „Jak będziemy żyli razem?”

Komunikacja czy porozumienie?

Komunikacja

Warszawa | 14 marca 2020

O tym dyskutowano podczas 17. edycji OKK! Design

Architektura niepodległości w Europie Środkowej

O niepodległości

Kraków | 6 stycznia 2019

„Architektura niepodległości w Europie Środkowej".